Nom Erhard-Wolfram
Cognoms Platzeck
Data i lloc de naixement 1903, Millingen
Data i lloc de traspàs 1985, Millingen (Alemanya)
Data d'ingrés 1974 Número 107
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Nota biogràfica

Figura prominent del lul·lisme europeu. El seu interès pels temes lul·lians s'inicià amb l'estudi d'A. R. Pascual, a partir del qual conegué Nicolau de Cusa. Especialitzat en lògica, s'interessà per la lògica lul·liana, la seva prehistòria i el seu sistema de principis. Hi féu aportacions fins a arribar a la visió global amb Raimund Llull, obra cabdal del lul·lisme contemporani, completada amb diversos estudis comparatius amb la lògica aristotèlica, el platonisme i Leibniz. Les seves principals aportacions foren obligar a revisar els judicis negatius de K. Plantl sobre la lògica lul·liana, fer paleses les seves arrels occidentals i mostrar que ha de ser considerada vàlida en la seva globalitat. Els seus estudis contribuïren a revalidar l'obra de Llull. Rebé el Premi Catalònia de l'IEC (1973).

Publicacions a l'IEC
Torna