Nom Joana Maria
Cognoms Seguí Pons
Data i lloc de naixement 09-12-1956, Ciutadella de Menorca
Data d'ingrés 16-02-2017 Número 356
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Geografia
Nota biogràfica
Es doctorà en geografia (1987) i ha estat professora visitant del Departament de Geografia de la Universitat del Quebec a Montreal (2005-2006). És catedràtica de geografia humana de la Universitat de les Illes Balears des del 2001, i vicerectora de Cultura i Projecció Social d’aquesta universitat des del 2014, on dirigeix el grup de recerca Turisme, Mobilitat i Territori (GITMOT). Ha estat membre del comitè d’experts del Llibre verd: Les Illes Balears en la societat de la informació i del coneixement (2002), elaborat pel Govern balear. És autora de nombrosos articles en revistes acadèmiques de prestigi, com Environment and Planning B: Planning and Design oCahiers de Géographie de l’Université du Quebec, i també de capítols de llibre, en editorials peninsulars, canadenques i europees, com «La Catalogne: un État-région en territoire européen», dins Le Monde dans tous ses États: Une approche géographique, o «Visions territorials de les Illes Balears», dins el Llibre blanc de les infraestructures de l’EuramÉs coautora de Geografía de redes y sistemas de transporte (1991) i Geografia de los transportes (2004), i coeditora de Implementing city and citizen friendly electric vehicles (2014) i Developing ‘Mobility 2.0’ systems and services (2015). Va ser diputada al Parlament de les Illes Balears (2003-2007).
Publicacions a l'IEC
Torna