Nom Lluís
Cognoms Cabrera Pérez
Data i lloc de naixement 27-11-1955, Barcelona
Data d'ingrés 09-03-2017 Número 358
Secció Secció de Ciències i Tecnologia
Especialitat Estratigrafia i sedimentologia
Nota biogràfica

Es doctorà en geologia a la Universitat de Barcelona (1983), on és catedràtic d’estratigrafia des del 2001 i membre del Grup de Geodinàmica i Anàlisi de Conques i de l’Institut de Recerca GEOMODELS, i ha estat degà de la Facultat de Geologia (2009-2016). Als inicis orientà la recerca vers els registres lacustres antics: va coordinar a Espanya el Projecte 219 (Ancient Lacustrine Systems) de l’International Geoscience Programme (IGCP) i va codirigir el Projecte 324 (Global Paleoenvironmental Archives in Lacustrine Systems). Posteriorment va promoure i dirigir projectes com CARES (2001-2004), MARES (2004-2007) i REMOSS (2007-2010), i tesis sobre caracterització, modelització i reconstrucció geoestadística de cossos sedimentaris. També ha contribuït a l’aplicació de la magnetobiocronologia en l’anàlisi de conca, i la millora de les escales cronostratigràfiques estàndard del Paleogen i el Neogen (projecte CENOCRON, 2004-2007) amb implicacions per a la datació de fòssils d’hominoides del Miocè (projecte SOMHI, 2005-2006). És coautor de publicacions com «Forecasting coal resources and reserves in heterogeneous coal zones using 3D facies models (As Pontes Basin, NW Spain)» (International Journal of Coal Geology, 2014) i «Long period astronomically-forced terrestrial carbon sinks» (Earth and Planetary Science Letters, 2016).

Publicacions a l'IEC
Torna