Nom Paul
Cognoms Painlevé
Data i lloc de naixement 1863, París
Data i lloc de traspàs 1933, París (França)
Data d'ingrés 1917 Número 11
Secció Secció de Ciències
Nota biogràfica

Professor a la Universitat de Lilla, a la de París i a l'Escola Politècnica de París. Autor d'una extraordinària obra matemàtica, sobretot en els terrenys de les equacions diferencials i de la mecànica. Féu estudis sobre funcions elíptiques, corbes i superfícies algebraiques. Féu grans contribucions a la mecànica analítica i a la pràctica. Els temes preferents de la seva recerca foren el fregament dels sòlids i els problemes de l'aviació. Publicà, entre d'altres, Leçons sur la théorie analythique des equations différentielles. El 1916, mentre n'era ministre d'Instrucció Pública, el govern francès féu donatiu d'una important col·lecció d'obres de ciència francesa a la Biblioteca de Catalunya. Ocupà també els càrrecs de ministre de la Guerra, de Finances i de l'Aire. Fou president del Govern i de la cambra de diputats.

Publicacions a l'IEC
Torna