Nom Guillem
Cognoms Feixas i Viaplana
Data i lloc de naixement 19-09-1961, Santa Perpètua de Mogoda
Data d'ingrés 16-11-2017 Número 372
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Psicologia
Nota biogràfica
Es doctorà en psicologia per la Universitat de Barcelona (1988), amb la tesi «Anàlisi de construccions personals en textos de significació psicològica», dirigida per Manuel Villegas. És catedràtic del Departament Psicologia Clínica i Psicobiologia de la UB. L’objectiu principal de la seva investigació ha estat avançar en la comprensió de la construcció interpersonal i promoure el coneixement de la funció que té en la salut —tant mental com física— i en el procés de la psicoteràpia. És coordinador del Projecte Multicèntric Dilema i creador, amb J. M. Cornejo i E. Laso, del programa RECORD per a l’anàlisi estadística de la tècnica de graella (GRIDCOR, versió en anglès). Ha publicat, sol o en col·laboració, catorze llibres, algun de referència en l’àmbit de la recerca i la psicoteràpia basada en la teoria dels constructes personals, com La teoría de los constructos personalesAplicaciones a la práctica psicológica (amb Luis Botella, 1998). Ha publicat trenta-set capítols de llibre; més de vuitanta articles en revistes amb impacte, nacionals i internacionals, i cent setanta comunicacions presentades en congressos i jornades, així com nombroses conferències invitades en diversos països .
Publicacions a l'IEC
Torna