Nom Anna
Cognoms Bartra Kaufmann
Data i lloc de naixement 17-07-1952, Barcelona
Data d'ingrés 14-12-2017 Número 374
Secció Secció Filològica
Especialitat Llengua aplicada a l'ensenyament
Nota biogràfica
Es doctorà en filologia catalana (1986), amb la tesi Qüestions de la sintaxi d’ordre en català. És professora titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb una àmplia experiència en formació del professorat, ha participat en diversos projectes de recerca de la Unió Europea orientats a la recerca de noves metodologies per a l’ensenyament de les llengües estrangeres, ha organitzat cursos per al professorat de secundària i ha contribuït en l’elaboració de materials docents per a batxillerat. És coordinadora del Programa de Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals, des del 2011, i del Programa de Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge, des del 2014, a la UAB. Ha estat membre de totes les comissions de reforma de Pla d’Estudis del Departament de Filologia Catalana i delegada del Departament de Filologia Catalana a la Comissió de Màster de la Facultat de Filosofia i Lletres (2013-2016). Entre les seves publicacions, destaquen articles com «Els components de la passiva. Una perspectiva diacrònica» i «La gramàtica històrica i la teoria lingüística» (Caplletra, 61; 2016).
Publicacions a l'IEC
Torna