Nom Magí
Cognoms Camps Martín
Data i lloc de naixement 26-11-1961, Barcelona
Data d'ingrés 14-12-2017 Número 375
Secció Secció Filològica
Especialitat Mitjans de comunicació i difusió de la normativa
Nota biogràfica
És llicenciat en filologia catalana per la Universitat de Barcelona (1986) i en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991). Redactor en cap d’edició de La Vanguardia, coordina els correctors d’estil i els traductors de castellà i català, i n’elabora les normes lingüístiques. Juntament amb un equip de lingüistes i periodistes, va posar en marxa l’edició en català de La Vanguardia (3/V/2011). Com a responsable lingüístic, va coordinar l’elaboració del Libro de redacción de La Vanguardia (2004) i el Llibre d’estil de La Vanguardia (2017). Des del 2011 respon els dubtes dels lectors en la Consulta bilingüe del web del rotatiu i, des del 2005, és autor de la columna setmanal Lletra petita, sobre curiositats lingüístiques, així com de reportatges i anàlisis de temes de llengua i comunicació. És professor associat de la Universitat Pompeu Fabra i imparteix l’assignatura Traducció periodística, a la Facultat de Traducció i Interpretació. El 2011 va rebre el Premi Nacional de Periodisme Miguel Delibes per una de les seves columnes en castellà.
Publicacions a l'IEC
Torna