Nom Enric
Cognoms Valor i Vives
Data i lloc de naixement 1911, Castalla
Data i lloc de traspàs 13-01-2000, València
Data d'ingrés 24-10-1986 Número 118
Secció Secció Filològica
Nota biogràfica

Escriptor i lingüista. Estudià peritatge mercantil i llengua catalana, sota la direcció de destacats valencians, com J. Giner o M. Sanchis Guarner. Les seves activitats contribuïren a la normalització lingüística al País Valencià. Abans del 1939 col·laborà en diverses publicacions periòdiques d'Alacant (El Tio Cuc) i València (El Camí), i a Ràdio Alacant, on tingué dos espais setmanals en català. Impartí cursos de fonologia valenciana a la Llotja de València i a la revista El Tio Cuc, l'ortografia de la qual normalitzà. Als anys cinquanta ensenyà català a Lo Rat-Penat i a la Universitat de València. Publicà nombrosos treballs sobre el català, com Millorem el llenguatge i Temes de correcció lingüística. Fou un important narrador. Entre d'altres títols, publicà Rondalles valencianes i Temps de batuda. Rebé el Premi de les Lletres Valencianes (1985) i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (1987).

Publicacions a l'IEC
Torna