Nom Pierre
Cognoms Bonnassie
Data i lloc de naixement 24-11-1932, Rinhac
Data i lloc de traspàs 14-03-2005, Tolosa de Llenguadoc (França)
Data d'ingrés 13-02-1987 Número 123
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Nota biogràfica

Professor a la Universitat de Tolosa de Llenguadoc i doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona, centrà l’activitat professional en la història de Catalunya. Després de l’estudi Sobre la organización del trabajo en Barcelona a finales del siglo xv, dedicà la recerca historiogràfica a temes de l’alta edat mitjana catalana. Estudià el procés de feudalització de la societat catalana. Les seves investigacions li feren reconsiderar la interpretació de la història de l’Europa mediterrània anterior al segle xi i durant aquest segle, com manifestà en la seva aportació al col·loqui de Roma «Du Rhône à Galice: genèse et modalités du régime féodal». Bona part dels seus treballs es reagruparen sota el títol Les sociétés de l’An Mil: un monde entre deux âges (2001). Rebé la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1988).

Publicacions a l'IEC
Torna