Nom Joaquim
Cognoms Bruna Floris
Data i lloc de naixement 03-12-1953, Barcelona
Data d'ingrés 08-11-2018 Número 382
Secció Secció de Ciències i Tecnologia
Especialitat Matemàtiques
Nota biogràfica

Es doctorà en matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1978), on és catedràtic d’anàlisi matemàtica (1984) i on ha dirigit el Departament de Matemàtiques (1998-2002) i el Centre de Recerca Matemàtica (2007-2015). És especialista en l’anàlisi de la variable complexa, l’anàlisi harmònica, les matemàtiques del processament del senyal i la matemàtica industrial. Va ser editor en cap de la revista Publicacions Matemàtiques. És autor o coautor de més d’una seixantena d’articles de recerca, i també d’articles de divulgació, biografies i llibres de text. Ha dirigit deu tesis doctorals; ha estat professor visitant a les universitats de París Sud, Tolosa, Marsella, Madison i Albany, i és un dels impulsors de grups de recerca catalans en anàlisi matemàtica reconeguts internacionalment. Va fundar i dirigir el Servei d’Estadística i de Consultoria Matemàtica de la UAB (1999) adreçat a empreses. Ha format part en diversos comitès nacionals (Fundació Ferran Sunyer Balaguer, Societat Catalana de Matemàtiques de l’IEC) i internacionals (Congrés Internacional de Matemàtiques, European Consortium for Mathematics in Industry). És membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i de l’European Mathematical Society. La Generalitat de Catalunya li atorgà la Distinció per a la Recerca Universitària (2001-2006) i la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic (2012).

Publicacions a l'IEC
Torna