Nom Claire
Cognoms Colomb
Data i lloc de naixement 20-03-1978, Chauny
Data d'ingrés 14-11-2019 Número 230
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Política territorial
Nota biogràfica
És llicenciada en ciències polítiques per l'Institut d'Estudis Polítics de París (1998) i doctora en planificació urbana i regional per l'Escola Universitària de Londres (2008), en la qual imparteix classes de planificació i sociologia urbana. Experta en estudis urbans i en el sistema de planejament territorial a Europa, les línies de la seva recerca se centren en la governança urbana i regional a Europa (Regne Unit, França, Alemanya i Espanya), les polítiques de planejament i de regeneració a Europa i els moviments socials urbans, entre altres. Actualment treballa en l'estudi de la política territorial, la planificació espacial i la construcció nacional en territoris que podrien esdevenir nous estats d'Europa, com ara Catalunya, Escòcia i Flandes, a partir d'una línia de recerca en què intervenen disciplines tan diverses com els estudis europeus, la ciència política, la geografia econòmica, els estudis de planificació o la sociologia del nacionalisme. És autora de nombroses publicacions —articles, capítols de llibres i monografies—, coautora de moltes altres i coordinadora, amb Johannes Novy, de l'edició del llibre Protest and Resistance in the Tourist City, en què s'analitza el creixement del turisme urbà a Barcelona i altres ciutats del món. Va ser investigadora visitant a la Universitat Autònoma de Bellaterra —a l'Institut Universitari d'Estudis Europeus (2010-2012) i al Departament de Geografia (2016)—, on va dur a terme dos projectes sobre Catalunya i Barcelona. És sòcia de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, filial de l'IEC, i associada, des del 2005, a l'Observatori Català, centre de recerca adscrit a l'Escola d'Economia i Ciències Polítiques de Londres.
Publicacions a l'IEC
Torna