Nom Anicet Ramon
Cognoms Blanch i Gisbert
Data i lloc de naixement 05-02-1960, Roquetes
Data d'ingrés 16-01-2020 Número 396
Secció Secció de Ciències Biològiques
Especialitat Microbiologia
Nota biogràfica
Es doctorà en biologia a la Universitat de Barcelona, on actualment és catedràtic del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística. A banda d’impartir-hi classes, ha ocupat diversos càrrecs de gestió a la Facultat de Biologia, com ara el de cap de departament i el de vicedegà, i és investigador del CSIC en excedència. Com a investigador, ha fet recerca en nombrosos projectes nacionals i internacionals sobre la detecció de patògens i indicadors, la transferència genètica horitzontal, la diversitat microbiana en ambients aquàtics i la percepció de quòrum en bacteris. Des de 2010, és director de la Xarxa de Referència en Biotecnologia de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya i col·labora amb agències de normalització (AENOR; CEN/ISO) en la preparació de mètodes estandarditzats de microbiologia d’aigües. Està considerat un dels experts més rellevants a escala mundial en el seguiment de la contaminació fecal d’origen microbià. És autor d’un centenar llarg d’articles, publicats en revistes científiques de referència, i de gairebé un centenar i mig de comunicacions, presentades en congressos nacionals i internacionals, així com de diverses patents relacionades amb el seu àmbit de recerca. Des del 1995, és avaluador i auditor científic en diferents àrees dels Programes Marc de la Unió Europea relacionades amb la microbiologia.
Publicacions a l'IEC
Torna