Nom Arthur H.
Cognoms Terry
Data i lloc de naixement 17-02-1927, York
Data i lloc de traspàs 24-01-2004, Colchester (Regne Unit)
Data d'ingrés 23-11-1992 Número 133
Secció Secció Filològica
Nota biogràfica

Graduat en llengües modernes (francès i espanyol), exercí com a professor de llengües i literatures hispàniques a les universitats de Belfast, Essex (de la qual fou catedràtic), Nottingham i Londres. Interessat per la llengua i la cultura catalanes per influència de Josep M. Batista i Roca (professor a Cambridge) i Joan Triadú (lector a la Universitat de Liverpool), fou un dels fundadors de l'Anglo Catalan Society i fou vicepresident de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Fou especialista en literatura catalana moderna (Selected poems of Ausiàs March, La poesia de Joan Maragall, Sobre poesia catalana comtemporània: Riba, Foix, Espriu, Quatre poetes catalans: Ferrater, Brossa, Gimferrer, Xirau). Féu estudis sobre literatura castellana (An anthology of Spanish poetry 1500-1700, Antonio Machado: Campos de Castilla). Rebé el Premi Bonay i Carbó de l'IEC (1966), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1982), el Premi Internacional Ramon Llull (1995) i el Premi Serra d'Or (2001).

Publicacions a l'IEC
Torna