Nom José Luis
Cognoms Martín Rodríguez
Data i lloc de naixement 22-12-1936, Monleras (Salamanca)
Data i lloc de traspàs 17-10-2004, Salamanca
Data d'ingrés 16-12-1996 Número 149
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Nota biogràfica

Doctor en història per la Universitat de Barcelona, on fou professor fins que guanyà la Càtedra d'Història Medieval de la Universitat de Salamanca, de la qual fou degà (1976-1977). Fou catedràtic a la Universitat Complutense i a la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Cofundador i primer secretari de l'Anuario de Estudios Medievales (Barcelona), pertanyé al consell de diverses revistes. Dirigí la col·lecció «Documentos y Estudios para la Historia del Occidente Peninsular», de la qual fou fundador. Entre les seves publicacions, tenen interès els manuals i les obres de divulgació, com La Península en la edad media. Membre corresponent de la Reial Acadèmia de la Història de Madrid, presidí el Centre d'Estudis de Salamanca, vinculat al Consell Superior d'Investigacions Científiques.

Publicacions a l'IEC
Torna