Nom Jakob
Cognoms Jud
Data i lloc de naixement 1882, Wängi
Data i lloc de traspàs 1952, Rütli (Suïssa)
Data d'ingrés 1918 Número 15
Secció Secció Filològica
Nota biogràfica

Romanista. Estudià a la Universitat de Zuric, on exercí de professor. Els seus mètodes de treball i les seves obres contribuïren a la maduresa de la romanística. Dedicà obres a estudis de morfologia, lèxic romànic i preromànic, vocabularis d'especialitat (com l'eclesiàstic) i geografia lexical. Publicà també nombrosos articles i recensions d'obres d'altres romanistes. Dirigí l'Atles lingüístic i etnogràfic d'Itàlia i la Suïssa meridional, juntament amb Karl Jager, i la revista Vox Romanica. Exercí un gran mestratge en romanistes, entre els quals Joan Coromines.

Publicacions a l'IEC
Torna