Nom José Antonio
Cognoms Pascual Rodríguez
Data i lloc de naixement 29-03-1942, Salamanca
Data d'ingrés 09-06-1997 Número 159
Secció Secció Filològica
Especialitat Lexicografia
Nota biogràfica

Es doctorà a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Salamanca el 1971. Ha estat catedràtic excedent de l’Institut Nacional de Batxillerat i catedràtic a la Universitat de Salamanca (de la qual també va ser vicerector d’Extensió Universitària), a la Universitat de Sevilla i, finalment, a la Universitat Carlos III de Madrid. Durant uns anys exercí el càrrec de director de la seu de l’Institut Cervantes de París (1997-2001). Des que fou creat, forma part del Consell de Direcció del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (CILENGUA) del Govern de la Rioja. És membre de la Reial Acadèmia Espanyola des de l’any 2002 i vicedirector des del 2007, i també director del Nuevo diccionario Histórico de la Lengua Española. Col·laborà amb Joan Coromines en el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. És autor de nombrosos treballs, alguns de relacionats amb el català, com per exemple «Els lexicògrafs i el seu concepte del lèxic català», publicat al Llibre blanc sobre la unitat de la llengua catalana. Participà en el VII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Tarragona-Salou, 1985). Entre altres distincions, ha estat nomenat doctor honoris causa per la Universitat de París XIII i per la Universitat de Lleó, i ha rebut el Premi Comte Cartagena de la Reial Acadèmia Espanyola (1973), el Premi Nacional d’Investigació Ramón Menéndez Pidal (2006) i el Premi Castella i Lleó de les Ciències Socials i les Humanitats (2008). 

Publicacions a l'IEC
Torna