Nom Max Woodfield
Cognoms Wheeler
Data i lloc de naixement 15-10-1946, Londres
Data d'ingrés 09-06-1997 Número 160
Secció Secció Filològica
Especialitat Fonologia i morfologia
Nota biogràfica

Es formà als Estudis Universitaris Catalans, a la Universitat de Barcelona i a la Universitat d’Oxford. Es doctorà amb la tesi Some rules in a generative phonology of modern Catalan, que obtingué el Premi Nicolau d’Olwer de l’IEC (1975) i que fou la base del llibre Phonology of Catalan (1979). Ha estat professor de lingüística a la Universitat de Sussex i a la Universitat de Liverpool (Regne Unit). Ha investigat sobre fonologia i morfologia de les llengües romàniques, especialment del català, i la teoria del canvi lingüístic. És autor, amb Alan Yates i Nicolau Dols, de Catalan: a Comprehensive Grammar (1999), i traductor a l’anglès de Curial e Güelfa (2012). Ha estat secretari i president de l’Anglo-Catalan Society. Ha estat guardonat amb el Premi Pompeu Fabra de l’IEC (1972), pels treballs sobre aspectes sintàctics i lexicals del català medieval, i amb el Premi Internacional Ramon Llull (2013).

Publicacions a l'IEC
Torna