Nom Beatrice
Cognoms Schmid
Data i lloc de naixement 11-09-1952, Rohr
Data d'ingrés 09-06-1997 Número 162
Secció Secció Filològica
Especialitat Lingüística
Nota biogràfica
Estudià filologia romànica, filologia eslava i història a la Universitat de Basilea (Suïssa), on es doctorà amb la tesi Les «traduccions  valencianes» del ‘Blanquerna’ (València 1521) i de la ‘Scala Dei’ (Barcelona, 1523). Obtingué la venia docendi amb una tesi d’habilitació sobre el castellà del segle xiv. Ha estat lectora de llengua i filologia catalanes a la Universitat de Basilea i docent de lingüística espanyola a les universitats de Basilea, Berna i Neuchâtel. És catedràtica de Lingüística Iberoromànica a Basilea. Ha col·laborat en l’edició crítica del Llibre del Consolat de Mar (1987). Fou redactora del Dictionnaire historique de l’anthroponymie romanePatronymica Romanica (PatRom) (2004). Ha dirigit la seva investigació a diversos camps de la filologia catalana, hispànica i romànica general, i s’ha dedicat a l’estudi contrastiu de les llengües de la Península. És presidenta de l'Associació Internacional  de Llengua i Literatura Catalanes (2018).
Publicacions a l'IEC
Torna