Nom Helmut
Cognoms Lüdtke
Data i lloc de naixement 26-11-1926, Osnabrück
Data i lloc de traspàs 27-04-2010
Data d'ingrés 19-06-2000 Número 164
Secció Secció Filològica
Nota biogràfica

Estudià romanística a les universitats de Bonn i Colònia i portuguès a la de Lisboa. Després de doctorar-se a Bonn, féu recerques de dialectologia al sud d’Itàlia, Sardenya i Venècia. Formà part de l’equip de lingüistes de les universitats de Bonn, Colònia i Münster, que preparaven una refosa del Romanisches Etymologisches Wörterbuch de Meyer-Lübke. Col·laborà en el Französisches Etymologisches Wörterbuch a Basilea, on fou professor associat de la Universitat. El 1965 fou nomenat professor ordinari de la Universitat de Friburg de Brisgòvia; el 1969 passà a la Universitat Politècnica de Berlín, i el 1976, a la de Kiel. Els seus llibres tracten de romanística global, dialectologia i aspectes teòrics del llenguatge. També publicà nombrosos articles en revistes i féu comunicacions a congressos i contribucions a miscel·lànies sobre lingüística romànica, germànica, eslava i semítica i lingüística general.

Publicacions a l'IEC
Torna