Nom Georges
Cognoms Millardet
Data i lloc de naixement 1876, Bordeus
Data i lloc de traspàs 1953, París (França)
Data d'ingrés 1921 Número 17
Secció Secció Filològica
Nota biogràfica

Lingüista. Deixeble d'Édourd Bourciez i influït per Gilliéron, Rousselot i Grammont, fou professor de filologia romànica i lingüística general a la Universitat de Montpeller i a la Sorbona. Especialitzat en geografia lingüística i gramàtica històrica, dedicà un interès especial a les parles de la regió de les Landes (Études de dialectologie landaise, Petit atles linguistique d'une région des Landes). Féu estudis de fonètica dels parlars de Sicília, Còrsega i Sardenya, els resultats dels quals demostraren la pervivència del substrat preromà. Els seus treballs es basaven en l'aplicació d'un mètode d'enquesta molt rigorós. Féu servir aparells de fonètica experimental. Publicà Linguistique et dialectologie romanes: Problémes et méthodes.

Publicacions a l'IEC
Torna