Nom Jordi Joaquim
Cognoms Costa i Costa
Data i lloc de naixement 04-06-1939, Perpinyà
Data d'ingrés 28-02-2006 Número 169
Secció Secció Filològica
Especialitat Dialectologia
Nota biogràfica

Va ser professor de secundària de castellà i català durant disset anys abans d’accedir a l’ensenyament superior. Es va doctorar amb un estudi dialectològic sobre els confins catalanooccitans. D’aquest treball sorgí un primer atles lingüístic que apuntava una doble perspectiva: sincrònica i diacrònica. L’any 1982 ingressà a la Universitat de Perpinyà, on participà en la creació del Departament d’Estudis Catalans, que després es va denominar Institut Franco-Català Transfronterer. Adquirí experiència en assignatures de traducció, dialectologia i onomàstica, i també en pràctiques modernes, com traducció oral espontània, estudi de la llengua econòmica, utilització de mètodes estadístics en lingüística i literatura. L’any 1990 obtingué la plaça de professor titular, abans d’ascendir a la Càtedra de Català (1991), creada per la Secció de Llengües Regionals del Consell Nacional d’Universitats. Ha ocupat càrrecs superiors en el sistema universitari francès: responsable de formació doctoral (1991-1998) i president d’oposicions per a professors de llengua catalana (1996-2000). L’any 2000 es va jubilar i va passar a ser catedràtic honorari de la Universitat de Perpinyà. Ha escrit contribucions valuoses en dominis de predilecció, com ara el domini marítim des del caire literari o onomàstic, tant al Rosselló com a l’Empordà.

Publicacions a l'IEC
Torna