Nom Josep
Cognoms Quer i Villanueva
Data i lloc de naixement 30-06-1965, Caracas
Data d'ingrés 28-02-2006 Número 175
Secció Secció Filològica
Especialitat Llengua de signes catalana
Nota biogràfica

És llicenciat en filologia clàssica per la Universitat de Barcelona (UB), magister en teoria gramatical per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en lingüística per la Universitat d’Utrecht. Com a professor d’investigació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), és membre del Grup de Lingüística Formal al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) des del gener del 2009, universitat on dirigeix el Laboratori de llengua de signes catalana (LSC Lab). Fou professor titular (2000-2001) i catedràtic (2007-2008) del Departament de Lingüística Romànica a la Universitat d’Amsterdam. També fou investigador d’ICREA vinculat al Departament de Lingüística General de la UB (2002-2006). En aquest període començà un projecte d’investigació sobre l’estudi formal de les llengües de signes, des d’un enfocament en la morfosintaxi i la semàntica de la LSC i des d’una perspectiva interlingüística i intermodal. En col·laboració amb la Fundació de Persones Sordes de Catalunya, va dirigir el grup de recerca GRIN, que va elaborar la primera descripció gramatical bàsica de la LSC (2005). És director des del 2011 del programa europeu COST Action IS1006 per al desenvolupament de gramàtiques de referència de llengües de signes. Ha publicat articles en diverses revistes internacionals com Language o Probus, és coeditor de la revista Sign Language and Linguistics i autor d’un dels capítols de la Gramàtica del català contemporani (2002). 

Publicacions a l'IEC
Torna