Nom Cosme
Cognoms Aguiló Adrover
Data i lloc de naixement 01-08-1950, Santanyí
Data d'ingrés 12-06-2006 Número 176
Secció Secció Filològica
Especialitat Toponímia, dialectologia i etimologia
Nota biogràfica
Llicenciat en filologia catalana, és especialista en toponímia, dialectologia i etimologia de termes baleàrics. De ben jove mostrà interès per l’estudi dels monuments talaiòtics i objectes prehistòrics, els quals representava amb dibuixos i planimetria. Treballà la cartografia per traçar els mapes toponímics de Cabrera, la Dragonera i els illots de les Pitiüses. Ha realitzat una tesi que aplega i interpreta milers de topònims, antics i moderns, dels termes mallorquins de Santanyí i Ses Salines. Fruit de les seves investigacions acurades, ha publicat entre altres obres Toponímia i etimologia (2002), Atles ornitonímic de les Illes Balears. Algunes referències a les Pitiüses (2010), en col·laboració amb Antoni Mestre, i La toponímia de la costa d’Artà (2011). S’ha interessat per la literatura popular i n’ha fet diversos reculls. Ha publicat articles a la revista Randa i al Butlletí de l’Institut Menorquí d’Estudis. El 1991 va rebre el Premi 31 de desembre de l’Obra Cultural Balear, i el 1994 fou nomenat col·laborador del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears (UIB), on ha impartit cursos i seminaris i ha participat en nombrosos congressos. 
Publicacions a l'IEC
Torna