Nom Pere
Cognoms Fouché
Data i lloc de naixement 1891, Illa
Data i lloc de traspàs 1967, Illa (França)
Data d'ingrés 1946 Número 40
Secció Secció Filològica
Nota biogràfica

Professor a les universitats de Grenoble, Estrasburg i París, on dirigí l'Institut de Fonètica i el Museu de la Paraula. La seva activitat científica destacà per l'aplicació de mètodes experimentals. Dedicà una part dels seus treballs al català (Phonétique et morphologie historique du roussillonnais, «Le diphtongaison en catalan», al Butlletí de Dialectologia Catalana). També elaborà estudis de fonètica general i francesa.

Publicacions a l'IEC
Torna