Nom Heinrich
Cognoms Finke
Data i lloc de naixement 1855, Krechting
Data i lloc de traspàs 1938, Friburg de Brisgòvia (Alemanya)
Data d'ingrés 1924 Número 21
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Nota biogràfica

Fou professor a Münster i a Friburg. Estudià la història de l'Església a la baixa edat mitjana i la de la Corona d'Aragó. Investigà a fons en els arxius vaticans i catalans, especialment a l'Arxiu Reial de Barcelona, i aprofundí en la història de la cultura i de la política internacional catalanes. Les seves obres principals són Acta Concilii Constaniensis, Aus den Tagen Bonifaz VIII, Papstum und Untergang des TemplerordensActa Aragonensia, fonamental per al coneixement del regnat de Jaume II. Fou president de la Societat Görres i inicià la sèrie Spanische Forschungen. Creà una escola d'historiadors especialitzats en la història de Catalunya.

Publicacions a l'IEC
Torna