Nom Joaquim
Cognoms Carreras i Artau
Data i lloc de naixement 14-08-1894, Girona
Data i lloc de traspàs 12-08-1968, Tiana (Maresme)
Data d'ingrés 12-02-1944 Número 47
Secció Secció de Ciències
Especialitat Filòsof i historiador de la filosofia
Càrrecs a l'IEC
President de l'IEC (1964 - 1968) (rotativament)
Nota biogràfica
Doctor en filosofia amb una tesi doctoral sobre Duns Scot. Fou catedràtic a la Universitat de Barcelona. Es dedicà a la investigació historicofilosòfica. Són importants els seus treballs sobre Ramon Llull i Arnau de Vilanova. D'aquest darrer, en publicà diverses obres amb comentaris i inicià l'edició crítica de les seves obres espirituals. Part dels treballs de recerca de Carreras estan incorporats a Historia de la filosofía española: filosofía cristiana de los siglos XIII al XV. En aquesta obra, feta en col·laboració amb el seu germà Tomàs, féu l'exposició de les diferents escoles medievals, dels centres de cultura i dels corrents humanístics i renaixentistes. Publicà també La filosofía universitaria en Cataluña durante el segundo tercio del siglo XIX. Fou membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
Publicacions a l'IEC
Torna