Nom Alfred
Cognoms Jeanroy
Data i lloc de naixement 1859, Mangiennes
Data i lloc de traspàs 1953, Sant Joan (França)
Data d'ingrés 1945 Número 27
Secció Secció Filològica
Nota biogràfica

Estudià a l'Escola Normal Superior de París. Fou un dels representants més destacats de l'escola de Gaston Paris. Fou professor a les universitats de Poitiers, Tolosa de Llenguadoc i París, i director d'estudis a l'Escola Pràctica d'Estudis Superiors de París. S'interessà per la cultura occitana. Presidí el consell de redacció de la revista Annales du Midi i col·laborà en altres publicacions, com la Revue des Pyrénées. Escriví monografies sobre lírica medieval provençal i francesa, com «La poésie lyrique des troubadours», i edità diverses obres d'aquest període. Formulà l'existència d'una lírica medieval diferent de la cortesa, més antiga i no totalment extingida en les poesies populars. Estudià el teatre medieval francès i occità, i féu alguns estudis de llengua, com els que dedicà al mot felibre i als derivats de vimen en francès i en provençal.

Publicacions a l'IEC
Torna