Nom Josep
Cognoms Calmette
Data i lloc de naixement 1873, Perpinyà
Data i lloc de traspàs 1952, Tolosa de Llenguadoc (França)
Data d'ingrés 1945 Número 29
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Nota biogràfica

Doctor en lletres, es formà a l’Escola de Chartes com a arxiver paleògraf. Fou membre de l’Escola Francesa de Roma. Especialitzat en història medieval (període carolingi i segle xv francès), ensenyà a les universitats de Montpeller, Dijon i Tolosa de Llenguadoc. Tot i la seva adscripció a la cultura i a la història franceses, aviat s’interessà per la història catalana. Publicà, en col·laboració amb Pere Vidal, Bibliographie roussillonnaise i Histoire du Roussillon. Entre les seves obres, destaca també Louis XI, Jean II et la révolution catalane (1461-1473), important estudi sobre l’etapa final de l’edat mitjana. Per encàrrec de l’IEC, el 1921 pronuncià a Barcelona sis conferències sota el títol «El feudalisme i els orígens de la nacionalitat catalana», les quals foren resumides per Ferran Valls i Taberner a Quaderns d’Estudi (vol. XIII, 1921).

Publicacions a l'IEC
Torna