Nom Carles
Cognoms Bas i Peired
Data i lloc de naixement 03-08-1922, Barcelona
Data i lloc de traspàs 06-03-2020, Barcelona
Data d'ingrés 14-04-1978 Número 95
Secció Secció de Ciències Biològiques
Especialitat Ecologia dels recursos marins
Nota biogràfica

És doctor en ciències biològiques per la Universitat de Madrid. Fou director del Laboratori de Blanes de l’Institut d’Investigacions Pesqueres del Consell Superior d’Investigacions Científiques (1949-1962) i, fins al 1973, cap del Departament de Recursos Marins de l’Institut d’Investigacions Pesqueres, el qual dirigí entre els anys 1983 i 1987. Va col·laborar en la formació d’un grup d’especialistes en ecologia pesquera a la Facultat de Ciències del Mar de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, universitat per la qual fou investit doctor honoris causa l’any 2005. Va presidir el Centre Nacional d’Investigacions Pesqueres (1979-1983) i va dirigir l’Institut de Ciències del Mar (1983-1987). És membre del Centre General de Pesca Marítima de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació; del Scientific Advisory Council de l’International Commission for the Southeast Atlantic Fisheries i de l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Ha dirigit nombrosos projectes de recerca i és autor de més de cent publicacions en el camp de les ciències marines, entre les quals cal destacar La pesca en España: I. Cataluña (1955, en col·laboració amb Enric Morales i Manuel Rubió), El mar Mediterráneo: recursos vivos y explotación (2002), Variacions demogràfiques a les poblacions d’espècies demersals explotades. Els darrers quaranta anys a Blanes i Barcelona (IEC, 2003; en col·laboració amb Francesc Maynou, Francesc Sardà i Jordi Lleonart) i La pesca a la Mediterrània: una reflexió (2008).

Publicacions a l'IEC
Torna