Nom Antoni
Cognoms Ferrando i Francès
Data i lloc de naixement 09-09-1947, Benicolet
Data d'ingrés 22-03-1985 Número 118
Secció Secció Filològica
Especialitat Història de la llengua
Nota biogràfica

És catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de València i ha estat director de l’Institut Universitari —després, Institut Interuniversitari— de Filologia Valenciana (1983-1986 i 1992-2001). Dirigeix la col·lecció «Biblioteca Sanchis Guarner» i la revista Caplletra, de la qual fou fundador. Coordinà l’àrea d’història de la llengua del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986). Entre les seves publicacions, destaquen obres com Consciència idiomàtica i nacional dels valencians (1980), Els certàmens poètics valencians (1983), La formació històrica del valencià (1989); articles com «Sobre el marc històric de Curial e Güelfa i la possible intencionalitat de la novel·la» (1997), «El paper dels primers editors (1473-1523) en la fixació del català modern» (1999), «Pompeu Fabra i el País Valencià» (1998), i l’estudi i edició del Llibre del repartiment de València (1978), entre d’altres.

Publicacions a l'IEC
Torna