Nom Gregori M. (Ramon)
Cognoms Sunyol i Baulenas
Data i lloc de naixement 1879, Barcelona
Data i lloc de traspàs 1946, Roma (Itàlia)
Data d'ingrés 1945 Número 32
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Nota biogràfica

Professà com a monjo a Montserrat, on fou director del cor gregorià (1907-1928) i prior (1917-1928). Fou director de l'Escola de Música Sacra de Milà (1932-1939), president de l'Institut Pontifici de Música Sacra de Roma (1938-1946) i abat titular de Santa Cecília de Montserrat (1942). Erudit en la ciència paleogràfica musical gregoriana, fou animador del cant gregorià i de les Scholae Cantorum. Les seves obres principals són Método completo de canto gregoriano, Introducció a la paleografia musical gregoriana i els llibres oficials de la litúrgia ambrosiana de Milà, Antiphonale missarum i Liber vesperalis.

Publicacions a l'IEC
Torna