Nom Salvador
Cognoms Reguant i Serra
Data i lloc de naixement 24-12-1928, Súria
Data i lloc de traspàs 23-02-2016, Barcelona
Data d'ingrés 10-01-1986 Número 123
Secció Secció de Ciències i Tecnologia
Especialitat Geologia històrica i paleontologia
Càrrecs a l'IEC
Vicepresident de la Secció de Ciències i Tecnologia (1991 - 1992)
Vicepresident de la Secció de Ciències i Tecnologia (1995 - 1998)
Secretari de la Secció de Ciències i Tecnologia (1989 - 1991)
Nota biogràfica

Va ser catedràtic d’estratigrafia i geologia Històrica de la Universitat de Barcelona, on ocupà els càrrecs de degà de la Facultat de Geologia (1978-1984) i president de la Divisió III de Ciències Experimentals i Matemàtiques (1986-1989). Va participar com a expert en l’elaboració del Programa Internacional de Correlació Geològica, patrocinat per la UNESCO i la Unió Internacional de Ciències Geològiques, i va ser secretari i president del Comitè Espanyol. Fou membre de la Subcomissió Internacional de Classificació Estratigràfica i de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Com a investigador, treballà en estratigrafia, paleontologia i llengua i comunicació en les ciències geològiques. Es va ocupar de la geologia històrica, dels problemes conceptuals en geologia i dels relacionats amb la difusió i la comprensió de les ciències.

Publicacions a l'IEC
Torna