Nom Lluís
Cognoms Figa i Faura
Data i lloc de naixement 16-05-1918, Palamós
Data i lloc de traspàs 10-02-1996, Barcelona
Data d'ingrés 13-02-1987 Número 126
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Dret
Nota biogràfica
Llicenciat en dret a Barcelona, on exercí de notari des del 1950. El 1973 fou designat degà del Col·legi de Notaris de Barcelona. Fou membre de la comissió redactora del text definitiu de la Compilació de dret civil de Catalunya i professor encarregat de la Càtedra d'Organització Econòmica Internacional a la Universitat de Barcelona i de la Càtedra de Doctorat a la Facultat de Dret de la mateixa universitat. També fou membre de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, i magistrat del Tribunal de la Mitra, d'Andorra. Autor dels llibres Cómo se hace un testamento i Manual de derecho civil catalán. Aportà una notable ponència sobre l'estatut personal i patrimonial dels cònjuges al II Congrés Jurídic Català. Rebé la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1993).
Publicacions a l'IEC
Torna