Nom Joan
Cognoms Margarit i Consarnau
Data i lloc de naixement 11-05-1938, Sanaüja
Data d'ingrés 03-11-1989 Número 133
Secció Secció de Ciències i Tecnologia
Especialitat Arquitectura
Nota biogràfica
Poeta i arquitecte. Doctor en arquitectura per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, on és catedràtic de Càlcul d'Estructures. Ha estat director del Laboratori de l'Institut Nacional de Control de Qualitat a l'Edificació a Barcelona, i membre del Consell Científic i Tecnològic de la Generalitat de Catalunya i de la Comissió Tècnica de Tetracero, de Mallacero i d'INTEMAC. Associat amb C. Buxadé i Margarit, ha dut a terme obres com la cúpula d'un mercat a Vitòria, que obtingué el Premi Europeu d'Estructures Metàl·liques, i la rehabilitació de la Fàbrica Aymerich de Terrassa com a seu del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Pertany a l'equip guanyador del concurs per a l'estadi i l'anell olímpic de Montjuïc. Com a poeta, ha obtingut els premis Miquel de Palol i Carles Riba, i ha guanyat dues vegades la Flor Natural dels Jocs Florals de Barcelona.
Publicacions a l'IEC
Torna