Nom Enric
Cognoms Lluch i Martín
Data i lloc de naixement 19-02-1928, Barcelona
Data i lloc de traspàs 04-12-2012, Barcelona
Data d'ingrés 07-05-1990 Número 144
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Geografia
Nota biogràfica

Llicenciat en història per la Universitat de Barcelona, cursà estudis de peritatge industrial i assistí als cursos dels Estudis Universitaris Catalans amb Ferran Soldevila i Jordi Rubió. Va dur a terme l’activitat docent a la Universitat de Liverpool, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Publicà, sempre en cooperació, treballs sobre pensament geogràfic i àrees funcionals a Catalunya, i sobre la gènesi i el debat de l’organització territorial catalana. També va publicar estudis sobre la geografia planetària de la societat humana. Rebé la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària de la Generalitat de Catalunya (2000).

Publicacions a l'IEC
Torna