Nom Miquel Ramon
Cognoms Ferrà i Juan
Data i lloc de naixement 1885, Palma
Data i lloc de traspàs 14-11-1947, Palma
Data d'ingrés 1946 Número 36
Secció Secció Filològica
Nota biogràfica

Estudià filosofia i dret a Barcelona, i fou bibliotecari a Gijón i a Barcelona (Biblioteca Universitària i Biblioteca de la Facultat de Medicina). Fundà i dirigí la Residència d’Estudiants de Catalunya (1913-1936) i regentà la de la Universitat Industrial. Tornà a Mallorca el 1936, on dirigí la Biblioteca Pública. Col·laborà en diverses publicacions (La Il·lustració Catalana, La Veu de Catalunya, al Principat; Sóller, Mallorca, a les Illes Balears). Fundà la revista literària Migjorn, que donà a conèixer el moviment noucentista a les Illes. Fou secretari de la comissió editora de les obres de Ramon Llull i prosseguí la tasca de Mateu Obrador, amb qui havia treballat, juntament amb Salvador Galmés, en l’edició de Blanquerna. La seva producció poètica, que s’inscriu dins l’Escola Mallorquina, ha estat aplegada en dos reculls: A mig camí i Poesies completes.

Publicacions a l'IEC
Torna