Nom Bartomeu
Cognoms Barceló i Pons
Data i lloc de naixement 14-05-1932, Palma
Data i lloc de traspàs 10-10-2012, Palma
Data d'ingrés 01-02-1991 Número 163
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Geografia humana
Nota biogràfica

Es doctorà en filosofia i lletres, en l’especialitat d’història, per la Universitat de Barcelona. Capdavanter dels estudis de geografia de les Illes Balears, va publicar nombrosos treballs, entre els quals, la tesi Evolución reciente y estructura actual de la población en las Islas Baleares (1968). Fou director del Servei d’Estudis de la Cambra de Comerç de Palma (1957-1971) i es féu càrrec de les seves publicacions. Ocupà l’Agregació de Geografia dels estudis universitaris de la Universitat de Barcelona a Palma el 1971 i, del 1976 al 1999, va ser catedràtic de la mateixa matèria. Col·laborà en la creació de la Universitat de les Illes Balears, de la qual fou vicerector i degà de la Facultat de Lletres. Fou el creador i el primer director del Departament de Geografia de l’esmentada Universitat. Va ser nomenat soci d’honor de la Societat Catalana de Geografia, filial de l’IEC, i president honorari de l’Associació de Geografia de les Illes Balears. Entre altres reconeixements, rebé la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2002).

Publicacions a l'IEC
Torna