Nom Walter W. S.
Cognoms Cook
Data i lloc de naixement 1888, Boston
Data i lloc de traspàs 1962, en vaixell de Barcelona a Nova York
Data d'ingrés 1946 Número 38
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Nota biogràfica

Estudià a Harvard i fou deixeble de Chandler Rathfon Post. Fou professor i director del Departament de Belles Arts de la Universitat de Nova York, on revitalitzà l’Institut de Belles Arts. Féu recerca en el camp de l’art hispànic medieval i publicà la sèrie «The earliest painted panels of Catalonia» a The Art Bulletin de Nova York. Escriví articles per a altres publicacions, com la Gazette des Beaux-Arts («Spanish painting in the National Gallery of Art»). Publicà, amb Josep Gudiol, l’obra Pintura e imaginería románicas, de la col·lecció «Ars Hispaniae». Fou membre corresponent de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de la Societat Arqueològica Lul·liana de Mallorca.

Publicacions a l'IEC
Torna