Nom Jordi
Cognoms Sans i Sabrafen
Data i lloc de naixement 28-06-1933, Barcelona
Data i lloc de traspàs 09-12-2004, Barcelona
Data d'ingrés 06-06-1994 Número 193
Secció Secció de Ciències Biològiques
Especialitat Hematologia i oncologia
Nota biogràfica
Doctor en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona. Fou consultor sènior de la Unitat d'Hematologia de l'Hospital del Mar. Fou membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i president (2002-2004). Autor de Manual de quimioterapia antineoplásica i Hematología clínica i coautor d'una trentena més de llibres. Publicà més de dos-cents cinquanta treballs a revistes del país i estrangeres. Fou president de la Societat Catalana d'Hematologia i vicepresident primer de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Formà part dels patronats de les fundacions del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya, de l'Escola d'Hematologia Farreras Valentí, de la Fundació per al Desenvolupament de l'Hematologia i Oncologia de Catalunya, de la Fundació Catalana de les Malalties del Fetge i de la Fundació Uriach. Formà part del comitè editorial de sis revistes de les especialitats d'hematologia, d'oncologia i de medicina interna. Pertanyé a cinc societats científiques del país i a tres d'internacionals. Rebé la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2003).
Publicacions a l'IEC
Torna