Nom Anselm (Joaquim)
Cognoms Albareda i Ramoneda
Data i lloc de naixement 1892, Barcelona
Data i lloc de traspàs 1966, Barcelona
Data d'ingrés 1946 Número 41
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Nota biogràfica

Professà com a monjo a Montserrat (1908), on féu estudis eclesiàstics. Es llicencià en teologia a Roma. Interessat per la història dels monestirs catalans, es preparà a l’Escola Vaticana de Paleografia i Diplomàtica i a la Universitat de Friburg de Brisgòvia. Fou doctor honoris causa per aquesta darrera universitat. Fins a l’any 1936 fou arxiver del monestir de Montserrat, on fundà les col·leccions «Analecta Montserratensia» (1917) i «Catalonia Monastica» (1918). Fou prefecte de la Biblioteca Vaticana a Roma per nomenament del papa Pius XI del 1936 al 1962. Fou designat cardenal i arquebisbe titular de Gisària pel papa Joan XXIII. Fou membre de l’Acadèmia Pontifícia de les Ciències i membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. De les seves obres destaquen L’abat Oliba, fundador de Montserrat (1931) i Sant Ignasi a Montserrat (1935). El 1946 fou guardonat amb la Creu d’Alfons el Savi.

Publicacions a l'IEC
Torna