Nom Pilar
Cognoms Bayer i Isant
Data i lloc de naixement 12-02-1946, Barcelona
Data d'ingrés 18-06-2001 Número 228
Secció Secció de Ciències i Tecnologia
Especialitat Teoria de nombres
Càrrecs a l'IEC
Tresorera de la Secció de Ciències i Tecnologia (2007 - 2010)
Nota biogràfica

És doctora en matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB). Obtingué el títol de professora de piano al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona el 1967. Ha estat professora a la UB (1968-1975), la Universitat Autònoma de Barcelona (1969-1977; 1981-1982), la Universitat de Regensburg (1977-1980) i la Universitat de Santander (1980-1981). Des del 1982 és catedràtica del Departament d’Àlgebra i Geometria de la Facultat de Matemàtiques de la UB. Experta en l’àmbit de la teoria dels nombres, va fundar el Seminari de Teoria de Nombres de Barcelona, grup d’investigació de referència en recerca matemàtica. Ha dirigit diverses tesis doctorals i nombrosos projectes de recerca. Les seves publicacions tracten sobre funcions zeta, formes automorfes, problema invers de la teoria de Galois, equacions diofantines, entre altres temes. És membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals de Madrid i de la Comissió d’Assessorament Científic del Centre de Recerca Matemàtica. Ha rebut diverses distincions, com la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1998), el nomenament com a Professora Emmy-Noether per la Universitat Georg August de Göttingen (2004), el Premi Especial Dona, Ciència i Tècnica, en la modalitat de ciència, enginyeria i valors, del concurs internacional «Ciència en acció» (2011), el Premi Crítica Serra d’Or de Recerca (2013) i la Medalla d’Honor de la Xarxa Vives (2015).

Publicacions a l'IEC Programes de recerca
Torna