Nom Ramón
Cognoms Menéndez Pidal
Data i lloc de naixement 1869, La Corunya
Data i lloc de traspàs 1968, Madrid
Data d'ingrés 1947 Número 44
Secció Secció Filològica
Nota biogràfica

Catedràtic de la Universitat de Madrid, fou un dels impulsors del Centre d'Estudis Històrics, on es formaren diversos romanistes espanyols i europeus. Fundà la Revista de Filología Española i fou director de la Reial Acadèmia Espanyola. En el camp lingüístic, renovà la filologia espanyola amb l'obra Orígenes del español, i dedicà estudis especials a la llengua de Cristòfol Colom i Santa Teresa. Pel que fa a la literatura, estudià el Romancero i l'èpica medieval castellana (Flor nueva de romances viejos; edició del Cantar del Mío Cid) i francesa (La Chanson de Roland y el neotradicionalismo). Com a historiador, escriví la monografia La España del Cid i dirigí la Historia de España.

Publicacions a l'IEC
Torna