Nom Pilar
Cognoms González Duarte
Data i lloc de naixement 26-01-1945, Barcelona
Data d'ingrés 14-06-2004 Número 247
Secció Secció de Ciències i Tecnologia
Especialitat Química inorgànica
Nota biogràfica
És doctora en ciències químiques i catedràtica emèrita de Química Inorgànica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Cursà un màster de química a la Universitat de Michigan (EUA). Fou directora del Departament de Química Inorgànica (1977-1980) i coordinadora general de COU/PAAU de la UAB (1985-1990). Ha investigat la química de coordinació dels tiolats metàl·lics i la química bioinorgànica de les metal·lotioneïnes. És coinventora d’una patent per al desenvolupament d’un fàrmac capaç de combatre alteracions greus del sistema nerviós central. Ha estat pionera en la introducció de tècniques audiovisuals i informàtiques com a suport dels cursos de laboratori de química. Com a presidenta de la Societat Catalana de Química (SCQ, 1995-2002), és autora de l’edició catalana d’una versió actualitzada de la Taula periòdica dels elements químics, i responsable de l’organització bianual de les Trobades de Joves Investigadors dels Països Catalans, de l’edició de la Revista de la SCQi de l’organització dels Debats de Química a l’IEC. Ha estat comissària de l’exposició «Tot és Química», «Marie Curie, 1867-1934)» i «Els elements químics: joies imprescindibles», i traductora de la versió catalana d’Els elements (2011), de Theodore Gray. Ha rebut la Distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya (2004).
Publicacions a l'IEC
Torna