Nom Rolf
Cognoms Tarrach Siegel
Data i lloc de naixement 24-02-1948, València
Data d'ingrés 14-06-2004 Número 249
Secció Secció de Ciències i Tecnologia
Especialitat Física
Nota biogràfica

És investigador en física d’altes energies. Ha estat degà de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, vicerector de Promoció Científica i Cooperació Exterior d’aquesta universitat i president del Consell Superior d’Investigacions Científiques (2000-2003). És membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i forma part de la junta directiva de la delegació catalana del Club de Roma. Ha estat rector de la Universitat de Luxemburg (2005-2015) i és president de l’Associació Europea d’Universitats des del 2015. Ha fet diverses estades de recerca al CERN i ha estat un col·laborador actiu del Departament d’Universitats i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Ha participat en molts congressos internacionals i ha contribuït a la divulgació i al debat sobre temes científics en la premsa i en nombroses taules rodones d’institucions de diversos països. És autor de més de noranta articles de recerca en articles de difusió internacional, i editor i autor d’alguns llibres. Ha dirigit diverses tesis doctorals i nombrosos treballs de tercer cicle. Ha rebut, entre d’altres, el Premi Eduard Fontserè de l’IEC (1980), la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1997) i un doctorat honoris causa per la Universitat de Sant Petersburg (1999).

Publicacions a l'IEC
Torna