Nom Pere
Cognoms Roca i Fabregat
Data i lloc de naixement 10-08-1961, Barcelona
Data d'ingrés 14-06-2004 Número 250
Secció Secció de Ciències i Tecnologia
Especialitat Enginyeria de la construcció
Nota biogràfica

És doctor enginyer de camins, canals i ports, catedràtic i director del Departament d’Enginyeria de la Construcció (Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha fet estades com a investigador a la Universitat de Califòrnia a Berkeley. Ha dut a terme una intensa recerca en l’estudi de les estructures de formigó armat, de les làmines de ceràmica armada, i en l’anàlisi estructural i la rehabilitació d’edificis i construccions històriques mitjançant tècniques computacionals. Ha dirigit més de quaranta tesines i set tesis doctorals. Fruit de tota aquesta recerca han estat més de cent vint publicacions (llibres, capítols de llibre, articles, comunicacions en actes de congressos) i nombroses invitacions per a impartir cursos i conferències en universitats de diversos països. Ha participat en l’organització de diversos congressos nacionals i internacionals i és membre de l’International Scientific Committee on Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage. Ha desenvolupat una continuada tasca en lexicografia catalana i ha col·laborat en la Gran enciclopèdia catalana, en dos diccionaris enciclopèdics i en el Diccionari d’enginyeria civil.

Publicacions a l'IEC
Torna