Nom Xavier
Cognoms Roselló i Molinari
Data i lloc de naixement 03-08-1948, Barcelona
Data i lloc de traspàs 10-09-2016, Barcelona
Data d'ingrés 28-02-2005 Número 253
Secció Secció de Ciències i Tecnologia
Especialitat Enginyeria industrial
Nota biogràfica
Doctor enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i llicenciat en ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona, fou director tècnic adjunt de l’Autoritat del Transport Metropolità. Dirigí el Servei de Planejament i Estudis a la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya (1998-2000). Va treballar en altres entitats públiques, com ara la Gerència de Protecció Civil (Mossos d’Esquadra), on fou cap de Projectes; la Direcció General de Transports de la Generalitat, com a cap de la Secció d’Informació del Servei de Planejament i Promoció; l’Institut Provincial d’Urbanisme de la Diputació Provincial de Barcelona, on va ser tècnic, i, finalment, també va participar en la Comissió Gestora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i col·laborà en la redacció del Pla d’Ordenació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al qual va desenvolupar models urbanístics de localització residencial i de transport de viatgers. Va participar en el projecte per al desenvolupament del Sistema Expert d’Ajut a la Programació Esportiva dels Jocs Paralímpics, encomanat pel COOB’92, i en la gestió de la demanda de transport de persones amb mobilitat reduïda greu. Havia estat professor associat del Departament d’Enginyeria Mecànica de la UPC i membre del Consell Assessor de la revista Datamon.
Publicacions a l'IEC
Torna