Nom Joan
Cognoms Peytaví Deixona
Data i lloc de naixement 01-04-1968, Perpinyà
Data d'ingrés 28-02-2005 Número 257
Secció Secció Filològica
Especialitat Onomàstica
Nota biogràfica

Cursà estudis universitaris a Perpinyà, on obtingué la licence d’història i la maîtrise per la Universitat de Montpeller III - Paul Valéry. Es doctorà a la Universitat de Perpinyà. Després d’haver estat professor de batxillerat al Liceu de Ceret, va ser professor titular i ara és catedràtic de l’Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà. Va ser director del Departament d’Estudis Catalans del 2006 al 2011. Els seus camps d’investigació es reparteixen entre la història moderna i la filologia moderna i contemporània. Ha publicat sobre temes de família (La família nord-catalana. Matrimonis i patrimonis. Segles xvi-xviii), demografia històrica (Catalans i occitans a la Catalunya moderna. Comtats de Rosselló i Cerdanya, s. xvi-xvii), toponímia (Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord) i antroponímia, edició filològica de textos (treballs sobre els dietaris nord-catalans moderns), dialectologia i sociolingüística. Col·labora en les revistes Études Roussillonnaises, Mirmanda i Afers, entre d’altres. Atorga un interès especial a la divulgació d’aquests temes mitjançant emissions de ràdio, exposicions i nombroses conferències, especialment en el territori nord-català. 

Publicacions a l'IEC
Torna