Nom Max-Leopold
Cognoms Wagner
Data i lloc de naixement 17-09-1880, Munic
Data i lloc de traspàs 1962, Washington (EUA)
Data d'ingrés 1947 Número 47
Secció Secció Filològica
Nota biogràfica

Estudià a les universitats de Munic, París, Florència i Würzburg. Especialista en sard, féu les enquestes de Sardenya de l'Atles lingüístic i etnogràfic d'Itàlia i la Suïssa meridional, dirigit per Karl Jaberg i Jakob Jud, i publicà diverses obres sobre el tema, de les quals destaca el Dizionario etimologico sardo. A més del sard, estudià els arabismes de l'espanyol, el judeoespanyol, l'espanyol d'Amèrica, el portuguès, el sicilià, les relacions entre el berber i les llengües romàniques i els argots (com el barceloní, que estudià a l'obra Notes linguistiques sur l’argot barcelonais, publicada per l'IEC). 

Publicacions a l'IEC
Torna