Nom Edgar Allison
Cognoms Peers
Data i lloc de naixement 1891, Lighton Buzzard
Data i lloc de traspàs 1952, Lighton Buzzard (Regne Unit)
Data d'ingrés 1947 Número 50
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Nota biogràfica

Catedràtic de llengua castellana a Liverpool. Hi creà un Institut d'Estudis Hispànics, i es preocupà d'incorporar al seu departament els estudis de portuguès i de català. El 1948 hi fundà el lectorat de català. Estudià el romanticisme espanyol, i publicà treballs sobre la poesia de M. Cabanyes i el duc de Rivas, i el llibre History of the Roman movement in Spain. Es consagrà molts anys a l'estudi de Ramon Llull i del misticisme espanyol. Redactà una llarga biografia de Llull i un resum (Fool of love), i traduí a l'anglès el Llibre d'amic e amat, l'Arbre de filosofia d'amor, Blanquerna, el Llibre de les bèsties i la Vida coetània. Quant als místics espanyols, publicà els Studies of the Spanish mystics i traduccions de Sant Joan de la Creu i de Santa Teresa de Jesús. El 1924 fundà el Bulletin of Spanish Studies, on s'interessà per Catalunya i la llengua catalana. Arran de la Guerra Civil espanyola, publicà The spanish tragedy i Catalonia infelix, entre altres llibres.

Publicacions a l'IEC
Torna