Nom William J.
Cognoms Entwistle
Data i lloc de naixement 1896, Cheng Yang Kwan
Data i lloc de traspàs 1952, Oxford (Regne Unit)
Data d'ingrés 1947 Número 52
Secció Secció Filològica
Nota biogràfica

Estudià filologia clàssica a la Universitat d’Aberdeen (Regne Unit), però es dedicà a la hispanística. Fou professor de llengua castellana a Manchester, Glasgow i Oxford. La seva primera gran obra com a hispanista fou The Arthurian legend in the literatures of the Spanish Peninsula. Publicà The Spanish language, together with Portuguese, Catalan and Basque, obra cabdal en el món hispanista, atès que per primera vegada s’estudiava la llengua castellana en relació amb les altres llengües peninsulars. Per a la part de dialectologia, sobretot catalana, tingué accés als materials de l’Atles lingüístic de Catalunya. Sobre temàtica catalana, escriví els articles «Observacions sobre la dedicatòria i primera part del Tirant lo Blanch» i «Curial: An ideal half-realized». També publicà European balladry, monografia sobre la cançó tradicional europea.

Publicacions a l'IEC
Torna